Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku

Projekt 2011 r

Czcionka:

PROJEKT 2011
\W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pieńsku po raz czwarty realizował projekt: "Wiedza drogą do sukcesu", Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie:
7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących
klientami pomocy społecznej.
Adresatem naszych działań były:
- osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo/niezatrudnione, w tym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- osoby, które nie mogą znaleźć pracy głównie z powodu braku:

wykształcenia, odpowiednich umiejętności zawodowych, doświadczenia zawodowego,
umiejętności „poruszania się” na rynku pracy, wiary w podjęcie zatrudnienia
- osoby zamieszkałe na terenie gminy Pieńsk
W projekcie zaplanowane zostały następujące zadania:
Zadanie 1. AKTYWNA INTEGRACJA- w ramach aktywnej integracji 9 osób zostało
objętych kontaktami socjalnymi oraz następującymi instrumentami:
• instrumentem aktywizacji edukacyjnej- w ramach podnoszenia kompetencji opłacone
zostały kursy zawodowe zgodnie z potrzebami uczestników.
Zaplanowano następujące kursy:
- Kasjer walutowo-złotowy
- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
- Opiekun osób starszych
- Kurs prawa jazdy
• instrumentem aktywizacji zawodowej- wyjazdowe warsztaty readaptacyjne z doradcą
zawodowym
• instrumentem aktywizacji zdrowotnej- wyjazdowe warsztaty readaptacyjne z psychologiem
Zadanie 2. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE- w ramach tego zadania uczestnicy zostali
objęci pomocą finansową w formie zasiłków celowych.
Środki na zasiłki celowe, to wkład własny w projekcie.
Zadanie 3. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koordynator- kierownik ośrodka
Asystent koordynatora- pracownik ośrodka
Zadanie 4. PRACA SOCJALNA
Podpisanie i realizacja 9 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu, w ramach których
zobowiązali się do udziału w wybranych przez siebie kursach zawodowych, warsztatach
readaptacyjnych z doradcą zawodowym i psychologiem.
W ramach promocji projektu zaplanowano zakup materiałów promocyjnych, m.in. długopisów
oraz toreb ekologicznych.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny