Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku

Projekt 2010 r

Czcionka:

PROJEKT 2010
W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku
po raz trzeci będzie realizować projekt: "Wiedza drogą do sukcesu", Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Pod działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej.
Adresatem naszych działań będą:
1. osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo/niezatrudnione, w tym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
2. osoby, które nie mogą znaleźć pracy głównie z powodu braku:
1. wykształcenia, odpowiednich umiejętności zawodowych, doświadczenia
zawodowego, umiejętności „poruszania się” na rynku pracy, wiary w podjęcie zatrudnienia
3. osoby zamieszkałe na terenie gminy Pieńsk
W projekcie zaplanowane zostały następujące zadania:
Zadanie 1. AKTYWNA INTEGRACJA- w ramach aktywnej integracji 9 osób zostanie objętych
kontaktami socjalnymi oraz następującymi instrumentami:
• instrumentem aktywizacji edukacyjnej- w ramach podnoszenia
• kompetencji opłacone zostaną kursy zawodowe zgodnie z potrzebami uczestników.
Zaplanowano następujące kursy:
- „Obsługa kas fiskalnych”,
- „ Sprzedawca- skuteczne techniki sprzedaży”,
- „Kucharz małej gastronomii”,
- „Opieka osób starszych”,
- „Strzyżenie damskie”,
- „Stylizacja paznokci, tipsy”,

- „Pracownik biurowy małej firmy”,
- „Pracownik kadr i płac”.
• instrumentem aktywizacji zawodowej- wyjazdowe warsztaty readaptacyjne z doradca zawodowym
• instrumentem aktywizacji zdrowotnej- wyjazdowe warsztaty readaptacyjne z psychologiem
Zadanie 2. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE- w ramach tego zadania uczestnicy zostaną objęci
pomocą finansową w formie zasiłków celowych.
Środki na zasiłki celowe, to wkład własny w projekcie.
Zadanie 3. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
• Koordynator- kierownik ośrodka
• Asystent koordynatora- pracownik ośrodka
Zadanie 4. PRACA SOCJALNA- Podpisanie i realizacja 9 kontraktów socjalnych z uczestnikami
projektu, w ramach których zobowiążą się do udziału w wybranych przez siebie kursach zawodowych, warsztatach readaptacyjnych z doradcą i psychologiem.
\W ramach promocji projektu zaplanowano zakup materiałów promocyjnych, m.in. kubków, długopisów, toreb ekologicznych, nośników pamięci z logo EFS.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny