Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekuna/kuratora

Czcionka:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z bazy, przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego opiekuna.

 

Opiekunem lub kuratorem może zostac osoba posiadajaca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystajaca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawcóe przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowana opinią, stanem zdrowia pozwalajacym na pelnienie funkcji opiekuna lub kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje zaświadczenie stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieńsku ul. Boleslawiecka 18 :

- CV


Zgłoszenie stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora


Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pelni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie


Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

 

OPIEKUN PRAWNY OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWłASNOWOLNIONEJ

 

Osoba całkowicie ubezwlasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może np. podarować lub sprzedać swojego majatku, nie może niczego wartościowego kupić, wynająć mieszkania, zobowiązać się do wykonania jakiegoś dzieła lub zlecenia, nie może przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majatkowych, dlatego dokonuje tych czynności tak, by były prawnie skuteczne. Jego podopieczny może dokonywać tylko drobne czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie).

 

Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

 

KURATOR OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

 

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolnośc do czynności prawnych. Potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie), rozporządzać zarobkiem oraz dokonywać czynności dotyczących przedmiotów oddanych tej osobie do swobodnego użytku. Nie moze natomiast samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz rozporzadzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego kuratora. Do reprezentowania podopiecznego i zarządzania majątkiem kurator jest uprawniony tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi. W przeciwnym razie jest on tylko doradcą.

 

Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami zyciowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny, ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny